Servicii oferite de către GG Engineering:
     Evaluarea cerinţelor de bază ale proiectului în timpul fazei de conceperea transportului.
     Îndeplinirea cerinţelor normative pentru instalaţiile noi sau schimbarea instalaţiilor existente
     Identificarea celei mai bune furnituri compatibile cu bugetul alocat
     Analiza tehnică şi tehnologică a instalaţiilor existente pentru optimizarea lor
     Furnizarea şi construirea, prin soluţia “all inclusive”, a părţilor de instalaţie:
          o Instalaţie de stocare şi dozare a materialelor necesare pentru reţeta produsului final utilizând atât manipularea cu ajutorul benzilor trasportoare, cât şi prin transportul pneumatic;
          o Instalaţie de stocare şi dozare a materialelor speciale cum sunt C.D.R. (combustibil rezultat din deşeuri n.t.) sau deşeuri de lemn pentru optimizarea procesului de combustie al cazanului:
          o Furnizarea şi construirea de maşini pentru recuperarea materialelor în timpul procesului de producţie pentru a evita risipa şi a spori curăţenia locurilor de lucru;
          o Furnizarea şi construirea de maşini pentru dozarea şi controlul cantităţii/calităţii materialului transportat la linia de producţie;
          o Furnizarea de instalaţii robotizate pentru manipularea şi încărcarea baloţilor în interiorul depozitelor.